hydroinstalgazhydroinstalgaz
OFERTA

Zakres usług

Instalacje wodociągowe - wewnętrzne, nowe, wymiana oraz przyłącza

Instalacje kanalizacyjne - wewnętrzne, nowe, wymiana oraz przyłącza

Instalacje centralnego ogrzewania - wewnętrzne, nowe, wymiana

Instalacja kolektorów słonecznych - systemy solarne do ogrzewania wody za pomocą energii słonecznej. Ogrzewanie wody w sposób ekonomiczny i ekologiczny

Instalacje gazowe - nowe z projektem, wymiana, remonty

Serwis konserwacyjny urządzeń kotłowych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych i sanitarnych

Przeglądy okresowe instalacji gazowych (wymagane ustawowo) i doszczelnienia przy akceptacji inwestora i złożeniu zlecenia

Roboty budowlane - kabiny, ścianki z płyty gipsowej, uzupełnienia płytek po robotach instalacyjnych, wykończeniowe prace malarskie, naprawy stolarskie, ślusarskie, tynkarskie i szklarskie.

 
ZDJĘCIA
Oferta