hydroinstalgazhydroinstalgaz
Porady / Instalacja Wodociągowa
INSTALACJA WODOCIĄGOWA

Wyciek wody na uszkodzonej lub skorodowanej rurze
Jak najszybciej zamknąć dopływ i zlokalizować miejsce uszkodzenia.
W miejscu uszkodzenia ułożyć kawałek miękkiej gumy lub owinąć paskiem gumy (np. dętki samochodowej) naciągając i dokładnie owinąć sznurkiem lub dratwą, zaciskając jak pętlę.

Brak wody w punkcie czerpalnym
Sprawdź perlator pod kontem osadzonego kamienia lub innych zanieczyszczeń. Jeśli jest zabrudzony, włóż go na noc w ocet.
Problemem może być też kamień w rurach. Wykręć wtedy perlator z baterii, otwórz wylot wody z baterii i delikatnie postukaj drewnianym elementem po rurach i korpusie baterii.

Brak ciepłej wody w bateriach
Jeśli mieszkasz w bloku sprawdź, czy nie osadził się kamień w filtrze.
W domu jednorodzinnym oprócz filtra, sprawdź jeszcze czy pracuje pompa cyrkulacyjna i czy na sterowniku ustawiono program poprawnie.

Stukanie i podobne dźwięki instalacji
W przypadku baterii z głowicami tradycyjnymi, to luz na stożkach. Należy wymienić uszczelki lub głowice.
W przypadku baterii z dźwignią suwakową mamy do czynienia z osadem kamienia lub błędem fabrycznym. Należy to zgłosić w punkcie serwisowym

 
ZDJĘCIA
Instalacja Wodociągowa