hydroinstalgazhydroinstalgaz
Porady / Instalacja Gazowa
INSTALACJA GAZOWA

Nie próbuj naprawiać samemu instalacji - grozi to wybuchem, zaczadzeniem i innymi niebezpieczeństwami

Ogólne zalecenie (również pod kątem bezpieczeństwa)
Zleć stałą kontrolę urządzeń gazowych i wentylacyjnych (1-2 razy w roku).
Wymień stare zawory przy urządzeniach, ze stożkowych na kulkowe. Zamykają się łatwiej w przypadku zagrożenia.

Zanika płomień w kuchence
Wyczyść czaszę palnika w której zbierają się pozostałości po wylanych i przypieczonych produktach żywnościowych. Nie chcesz robić tego samemu? Zleć koncesjonowanej firmie

Zapach gazu w mieszkaniu
Wyłącz wszystkie urządzenia gazowe, zamknij zawór gazu w mieszkaniu, nie włączaj urządzeń elektrycznych, ani oświetlenia, przewietrz pomieszczenia.
Konieczność naprawy zgłoś do koncesjonowanej firmy.
Pogotowie gazowe może wyłącznie zamknąć dopływ gazu do budynku

 
ZDJĘCIA
Instalacja Gazowa