hydroinstalgazhydroinstalgaz
Porady / Centralne Ogrzewanie
CENTRALNE OGRZEWANIE

Hałas przy przepływie czynnika grzejnego w grzejnikach
Przyczyną mogą być odwrotne połączenie rur do grzejnika lub uszkodzony zawór.
W przypadku budynku jednorodzinnego przyczyną mogą być również zbyt wysokie obroty pompy obiegowej.

Grzejnik słabo grzeje
Sprawdź wewnętrzną nastawę zaworu i ustaw na wyższy np. z 2 na 3. Sprawdź również odpowietrzenie grzejnika jeśli jest.
Powodem może być również zamulona gałązka zasilająca grzejnik - postukaj drewnianym elementem.

Ogrzewanie nie działa (dom jednorodzinny) (mieszkanie w bloku)
Sprawdź pompę obiegową, ciśnienie w kotle, zawór trój- lub czterodrogowy , nastawy programatora pokojowego oraz odpowietrz grzejnik.
Sprawdź w szachcie, czy zawory są otwarte oraz zmień nastawy zaworu grzejnikowego.

 
ZDJĘCIA
Centralne Ogrzewanie